30.06.2023.
Aktuelno

Uspešna budžetska godina

 

 

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Ruma za 2022. godinu sa izveštajem o izvršenju te iste odluke usvojena je na sednici SO Ruma koja je održana 29. juna,
Prema izveštaju o izvršenju odluke o budžetu, sa kojim je odbornike upoznala Biljana damljanović, šefica Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu, ukupan iznos prihoda i primanja i rashoda i izdataka budžeta planiran je u bruto iznosu od 3.833.127.024 dinara.
Ukupni ostvareni tekući prihodi i primanja iznose nešto preko 2.8 milijardi dinara što je realizacija plana od 81,7 odsto, dok su rashodi i izdaci dostigli nešto preko tri milijarde, što predstavlja 78,7 procenata od planiranih rashoda.
U strukturi ostvarenih prihoda najveće učešće imaju prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji iznose oko 1,3 milijarde dinara ili skoro polovinu ukupno ostvarenih prihoda u prošloj godini,
slede prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 460 miliona dinara, dok su na trećem mestu transferi od drugih nivoa vlasti sa 379 miliona.
Stevan Kovačević, predsednik SO Ruma je istakao da je ovaj izveštaj pokazao da je reč o jednoj uspešnoj budžetskoj godini.
– Ostvaren je visok procenat izvršenja, kada je u pitanju prihodna i rashodna strana. Najvažnije je da su i prihodi i rashodi bili izbalansirani u skladu sa opredeljenjem naše lokalne zajednice da se budžetska sredstva troše racionalno i da se preuzimaju samo one
obaveze koje je moguće realizovati, kaže Kovačević.
On smatra da je izuzetno važno to da su najznačajniji resursi budžeta bili upravo oni najkvalitetniji za punjenje budžet, a to su porezi na prihode i zarade i porezi na imovinu što.
– To pokazuje da je tempo privrednih aktivnosti u Rumi u prošloj godini bio na zadovoljavajućem nivou i da smo imali stabilnu aktivnost naših privrednih subjekata. To je omogućilo i stabilno prihodovanje u budžet, a to je, na kraju
Krajeva, rezultiralo ostvarenjem naših godišnjih programa, rekao je Stevan Kovačević.

S. Džakula

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.