01.12.2016.
Kolumna: Izvestan pogled

Od Marijana Rističevića do Nenada Lemajića

Sremačke gore lišće, Marijan Rističević i Goran Ješić su opet izbili u prvi plan u medijima koji kritikuju ponašanje pojedinih poslanika u republičkom parlamentu. Ovaj svojevrsni dvojac iz Inđije ne nalazi se prvi put u centru pažnje, zbog svojih javnih ispada, a u tandemu su interesantni i iz razloga što pripadaju dvema različitim političkim opcijama. Ješić je viđeniji član Demokratske stranke, a Rističević Narodne seljačke stranke.
Sad, ako Demokratska stranka i ne može bez Gorana Ješića, nije joj zameriti što mora da trpi i takve, jer bi mogla ostati bez članstva. I s Ješićem i bez njega, opozicija jedva da i postoji, pa se njegovo psovanje i tviteraško siledžijstvo mogu razumeti, mada ne i opravdati. Ko gubi pozicije, naravno da se ljuti. Ali šta Vučiću i naprednjacima trebaju ljudi poput Rističevića, koji je sa vladajućom strankom u koaliciji? Koliko to glasova SNS-u donese Marijan, da bi ga morali trpeti? Recimo da hoću da glasam za Vučića, Nedimovića i njihove, zašto bih glasao za ljude poput Marijana? Mislim, nemam ništa lično protiv čoveka, ali politiku još uvek ne shvatam kao lakrdiju. Mada se mnogi politički akteri iz sve snage trude da bude baš tako shvaćena.
Ono što se dešava u republičkom parlamentu, počelo je da postaje normalno i na lokalu. I to u još gorem obliku. Stvar je prelila čašu i u Sremskoj Mitrovici, pa je odbornik opozicije Aleksandar Prodanović postavio pitanje predsedniku odborničke grupe Demokratske stranke dr Miroslavu Kendrišiću da li će zbog ponašanja kazniti Nenada Lemajića zbog izazivanja incidenta ispred i u samoj zgradi Skupštine grada. Obraćajući se šefu odborničke grupe DS Prodanović je tražio odgovor:
– Da li predsednik odborničke grupe DS ima na­me­ru da ka­zni svog od­bor­ni­ka ko­ji je iza­zvao in­ci­dent is­pred zgrade Skup­šti­ne, kada se sukobio sa jednim našim sta­ri­jim su­gra­đa­ni­nom, ko­ji ima sko­ro 80 go­di­na. Ovo pi­tam, jer sam pot­pu­no si­gu­ran da je ve­ći­na vas ov­de ta­ko vas­pi­ta­na da se pre­ma sta­ri­jim li­ci­ma od­no­si­ sa po­što­va­njem, a ne da ih psu­je. Plus sam uveren da bi ov­de ve­ći­nu mu­ška­ra­ca bi­lo sra­mo­ta da ih nad­ja­ča čo­vek od 80 go­di­na. Ovo pi­tam, jer sam i ra­ni­je po­na­vljao da po­na­ša­nje ne­kih od­bor­ni­ka ov­de u Skup­šti­ni gra­da ba­ca lo­šu sli­ku na ovu Skup­šti­nu i na naš rad. Po­na­ša­nje sva­kog od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni i van Skup­šti­ne po­ka­zu­je ko smo i šta smo mi. Za­to ni­je u re­du da se sme­je­mo ka­da ne­ko pra­vi ne­što što ne bi tre­ba­lo da ra­di, jer na taj na­čin ba­ca lo­šu sli­ku na sve nas ov­de u Skup­šti­ni. I mno­gi dru­gi od­bor­ni­ci vla­sti ra­de od­re­đe­ne stvari ko­je ni­su u skla­du sa propisima i to ta­ko­đe na vas ko­ji to ne ra­di­te ba­ca lo­šu sli­ku.
M novine su pisale o ovom slučaju, koji se trenutno nalazi na Prekršajnom sudu, gde se vodi postupak protiv penzionera Slobodana Stokanovića. Mada je iluzorno očekivati da Kendrišić kazni Lemajića zbog ponašanja. Kako? Kad je dr Kendrišić svom partijskom drugu Lemajiću dao lekarsku potvrdu za Sud! A kako mu ne bi dao potvrdu kad su obojica umešani u kriminalne radnje vezane za pljačku mitrovačkog budžeta? Vrana vrani oči ne vadi.
Od Marijana Rističevića do Nenada Lemajića je isto odstojanje, s tim što je ovaj drugi, na žalost, nekakav univerzitetski profesor, sa manirima kočijaša.
Nije ovo prvi put da nam republički i lokalni parlament liče na rijaliti svinjac. Sećamo se polivanja, iznošenja, gađanja cipelama, najodvratnijih uvreda i čega sve još. Sada se siledžijstvo u ponašanju dozvoljava i van sednice, a sve to uz blagoslov i ignorisanje institucija.
Zna se kome tako nešto može da odgovara i ko voli da pliva u mutnoj vodi. Opozicija sa Lemajićem, Ješićem i njima sličnima nema, niti će imati šanse na narednim izborima, još dugo vremena. Čak ni sa Rističevićem, ili bez Rističevića protiv sebe.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.