19.02.2024.
Aktuelno, Izdvojena vest

SREDNJA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA „JAKOV NENADOVIĆ“ U SREMSKOJ KAMENICI

Upis novih đaka, budućih policajaca


Odlukom Vlade Republike Srbije, u januaru 2023. godine je osnovana Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici. Prošle godine je upisana prva generacija. Ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova je raspisalo konkurs za upis 224 kandidata koji će srednjoškolsko obrazovanje započeti u narednoj školskoj godini. Da bi zainteresovano dete konkurisalo, a onda se i upisalo u ovu srednju školu, mora da zadovolji određene uslove, o kojima je na konferenciji za medije govorio potpukovnik Aleksandar Bandulaja, načelnik Odeljenja policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, 19. februara.
– Uslovi podrazumevaju da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije, da ima prijavljeno prebivalište u Srbiji, da prvog septembra bude mlađi od 17 godina, odnosno da je rođen posle 31. avgusta 2007. godine. Jedan od uslova za učešće na konkursu je da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije kažnjavan odlukom suda vaspitnom merom ili kaznom maloletničkog zatvora. Osim ovih opštih uslova, kandidat koji se odluči za prijavu, potrebno je da zadovolji kriterijume koji se odnose na zdravstveno stanje, odnosno motoričke sposobnosti i psihološku sposobnost, izjavio je potpukovnik Aleksandar Bandulaja.
Učešće na konkursu u ime kandidata podnosi roditelj ili zakonski zastupnik, sa određenim dokumentima koji dokazuju navedene uslove. Tu spadaju i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, original nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da mu nisu izricane navedene mere. Takođe, prilaže se izvod iz zdravstvenog kartona, koji može predati u policijskoj stanici ili samoj školi.
– Nakon što se dokumenta predaju u policijsku stanicu ili u srednju školu, kandidatu će biti uručen poziv, za pristupanje prostorijama škole na selekciju. Srednja škola unutrašnjih poslova, na osnovu rezultata koje kandidat ostvari na pojedinačnim testovima, formira preliminarnu rang listu. Na svaki od tih koraka, koje kandidat prođe, ima pravo da uloži prigovor iz opravdanog razloga. Nakon eventualnih žalbi na preliminarnu listu, formiraće se i konačna rang lista, dodao je Bandulaja.
Na ovaj konkurs za upis u srednju školu mogu se prijaviti i dečaci i devojčice. Ukoliko učenici zadovolje kriterijume i ostale uslove koje Ministarstvo unutrašnjih poslova zahteva i propisuje za zasnivanje radnog odnosa, učenici po završetku školovanja imaju mogućnost zaposlenja.
Informacije se mogu pronaći na sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ i Ministarstva unutrašnjih poslova ili se obratiti policijskim stanicama.
A. Dražić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.