05.12.2019.
Ekonomija

SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Plate menjaju budžet

Sednica Skupštine Opštine Šid, održana je po hitnom postupku u utorak, 26. novembra. Odbornici lokalnog parlamenta su raspravljali o četiri tačke, koliko ih je bilo na dnevnom redu. Svakako najznačajnija je bilo razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Šid za 2019. godine.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bila je Jadranka Nedić, rukovodilac Odeljenja za finansije opštinske uprave Šid.

– Prvi razlog za donošenje ove odluke je dostavljanje zaključka Vlade Republike Srbije preko nadležnih ministarstava i to zaključak o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u svim ustanovama, odnosno indirektnim i direktnim korisnicima lokalne vlasti. Ovaj zaključak nas obavezuje da obračun za 2019. godinu izvršimo u skladu sa zakonom, da uvećavamo masu sredstava opredeljenih za plate i samim tim novembarska plata ulazi u masu za 2019. godinu – kaže Jadranka Nedić i dodaje da  je drugi razlog, uvećanje postojećih aproprijacija za iznos do sada transferisanih sredstava od drugih nivoa vlasti.

– Ovim izmenama i dopunama ukupan iznos prihoda i primanja je 1.452.493.000 hiljade dinara, tekuća budžetska rezerva je osam miliona dinara, stalna budžetska rezerva je tri miliona. Ukupno raspoređeni prihodi su 1.441.493.000 dinara. Ova odluka se može smatrati prečišćenom odlukom u odnosu na prethodni rebalans, iz prostog razloga što je bilo manje izmena u prethodnoj odluci. Budžetska sredstva su 1.435.778.000 dinara i planiran je sopstveni prihod indirektnih korisnika u iznosu od 16.715.000 dinara, što daje ukupan iznos 1.452.493.000 dinara za 2019. godinu – objasnila je Jadranka Nedić.

Raspravljalo se o predlogu ugovora o poveravanju obavljanja prigradskog prevoza putnika na teritoriji Opštine Šid. Kako je rekao Petar Damjanović, izvršilac za imovinsko – pravne poslove Opštine Šid, bila je samo jedna ponuda, i to „Šidekspres”-a, tako da će sa ovim autoprevoznikom biti potpisan ugovor.

Treća tačka dnevnog reda bila je izmena odluke o obrazovanju i imenovanju komisije za planove Opštine Šid, koju je obrazložio Romko Papuga, zamenik sekretara Opštine Šid:

– Komisija radi poslove izrade planskih dokumenata, davanje stručnih mišljenja vezane za projekte i daje mišljenja za pitanja planiranja i urbanizma. Člana komisije Aurelu Lučić, dipl. ing. arhitekture, menjaće Svetlana Breko, dipl. ing. arhitekture.

Poslednja tačka Dnevnog reda odnosila se na razmatranje predloga odluke o umanjenju zaduženja poreza na imovinu i drugih sporednih poreskih davanja, koju je obrazložio Branislav Nonković, rukovodilac Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave Šid.

– Odluka je vrlo jasno definisala, da se umanjuju poreske obaveze za fizička lica ako izmiruju svoje obaveze zaključno sa 31. decembrom tekuće godine. Na osnovu toga će se izvršiti otpis od 10 posto zaduženja na osnovicu za sledeću godinu. Namera lokalne samouprave je da svim redovnim platišama otpiše jedan deo njihovog zaduženja, kao nagradu za izmirivanje redovnih poreskih obaveza, ali da se podstaknu i drugi, kako bi se svrstali u ovu kategoriju kojoj dajemo pogodnosti – rekao je Nonković.

Zamenik predsednika Opštine Šid Zoran Semenović, koji je odbornike podsetio na sve aktivnosti u prethodnom periodu, osvrnuo se i na poreske naplate. Utvrđeno je da oko 80 posto lokalnog stanovništva – fizička lica, plaća porez i zbog toga su i nagrađeni ovom odlukom, da sledeće godine plaćaju porez na imovinu umanjen 10 posto.

Otvorena je i Javna rasprava o budžetu za iduću godinu koja traje od 22. novembra do 11. decembra. Svi mogu izneti svoje predloge, sugestije, primedbe.

Zoran Semenović je pozvao sve odbornike da se pridruže akciji, planiranoj za 3. decembar i da zajedno sa ekološkim udruženjem, sportskim udruženjima, školama, i „Šumarijom“ iz Sremske Mitrovice, posade 365 sadnica na putu između Šida i Adaševaca, pored pešačke staze.

D. Popov

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.