07.11.2017.
Aktuelno

Javni poziv

Za dodelu studentskih stipendija

Raspisuje se javni poziv za dodelu 100 (sto) studentskih stipendija za akademsku 2017/2018. godinu, studentima sa teritorije Opštine Ruma, i to:
• 30 (trideset) stipendija studentima prve godine studija prvog stepena – osnovne akademske ili osnovne strukovne studije
• 55 (pedeset pet) stipendija studentima od druge do poslednje godine studija prvog stepena – osnovne akademske ili osnovne strukovne studije; i
• 15 (petnaest) stipendija studentima drugog stepena studija – diplomske akademske studije (master).

Stipendija se dodeljuje za deset meseci tokom školske godine, u iznosu koji je propisan za republičku stipendiju, bez obaveze vraćanja, osim u slučajevima predviđenim Odlukom.

USLOVI ZA DODELU STIPENDIJA
Pravo na dodelu studentskih stipendija imaju redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji:
• su upisali jednu od godina (od prve do poslednje) studija prvog stepena, osnovne akademske ili osnovne strukovne studije i studija drugog stepena – diplomske akademske studije (master),
• se školuju na teret budžeta Republike Srbije,
• imaju prebivalište na teritoriji Opštine Ruma najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva,
• tokom studija nisu gubili nijednu godinu (studenti od druge do poslednje godine studija prvog stepena i studija drugog stepena),
• su prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija (studenti od druge do poslednje godine studija prvog stepena i studija drugog stepena),
• imaju prosečnu ocenu svih položenih ispita 8,00 i više,
• u trenutku podnošenja zahteva nisu navršili 26 godina starosti.

Pravo na dodelu studentske stipendije po blažim uslovima imaju kandidati iz osetljivih društvenih grupa, u smislu da ne moraju imati položene sve ispite iz prethodnih godina studija, s tim da tokom studija nisu gubili nijednu godinu.
Kandidatima iz osetljivih društvenih grupa se smatraju:
1. studenti iz materijalno ugrožene porodice i bez roditeljskog staranja,
2. studenti iz porodice u kojoj je jedan roditelj preminuo,
3. studenti romske nacionalne manjine,
4. studenti sa invaliditetom.

Pravo na dodelu stipendije nemaju: apsolventi, studenti specijalističkih i doktorskih studija, studenti vojnih škola i akademija, kao i studenti koji su u radnom odnosu ili se nalaze na stručnom osposobljavanju ili drugom vidu radnog angažovanja uz naknadu.

 POTREBNA DOKUMENTA
Kandidat uz prijavu na Javni poziv podnosi sledeća dokumenta:
1. uverenje da se školuje na teret budžeta Republike Srbije;
2. uverenje o upisanom semestru;
3. uverenje o visini prosečne ocene tokom studija, odnosno potvrda škole o postignutom uspehu tokom srednje škole;
4. uverenje da nije gubio godinu i da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;
5. fotokopiju studentske knjižice – indeksa;
6. dokaz da student i njegovi roditelji odnosno staratelji imaju prebivalište na teritoriji Opštine Ruma – fotokopija lične karte (ili očitani podaci sa lične karte sa čipom), uverenje o prebivalištu,
7. pismena izjava studenta da mu nije dodeljena i da ne koristi stipendiju ili kredit po nekom drugom osnovu, kao i da nije zasnovao radni odnos niti se nalazi na stručnom osposobljavanju ili drugom vidu radnog angažovanja uz naknadu.
Kandidat prve godine studija prvog stepena koji je postigao značajnije rezultate iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta na međunarodnim ili republičkim takmičenjima u toku školovanja u srednjoj školi, priznatim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije (kalendar takmičenja i smotri učenika), uz prijavu na Javni poziv, podnosi i overenu fotokopiju diplome sa takmičenja ili potvrdu škole ili organizatora takmičenja o osvojenoj nagradi.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa podnose i dokaze kojima dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi i to:
1. potvrdu Centra za socijalni rad – studenti iz materijalno ugrožene porodice i bez roditeljskog staranja,
2. izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja – studenti iz porodice u kojoj je jedan roditelj preminuo,
3. potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma – studenti romske nacionalne manjine,
4. potvrdu udruženja invalida ili nadležne Komisije – studenti sa invaliditetom.

 KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA
Na osnovu prijava pristiglih na Javni poziv i priložene dokumentacije, Komisija vrši rangiranje kandidata na osnovu kriterijuma propisanih članom 12. i 13. Odluke.
U skladu sa Odlukom, Komisija u okviru rang liste posebno vrši rangiranje kandidata prve godine osnovnih studija prvog stepena, posebno kandidate od druge do poslednje godine studija prvog stepena, a posebno kandidate drugog stepena studija (diplomske akademske studije – master).
Kandidate od druge do poslednje godine studija prvog stepena i studija drugog stepena, Komisija rangira na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, koji se iskazuje brojem bodova u visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja. Ukoliko dva studenta imaju isti broj bodova, prednost ima student sa više godine studija.

Kandidate prve godine studija prvog stepena, Komisija rangira na osnovu sledećih kriterijuma:
1. uspeh ostvaren u prethodnom školovanju – iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene ostvarene u toku školovanja u srednjoj školi; i
2. uspeh ostvaren na međunarodnim i republičkim takmičenjima
• osvojeno prvo mesto na međunarodnim takmičenjima – 3,5 bodova,
• osvojeno drugo mesto na međunarodnim takmičenjima – 3 boda,
• osvojeno treće mesto na međunarodnim takmičenjima – 2,5 bodova,
• osvojeno prvo mesto na republičkim takmičenjima – 2 boda,
• osvojeno drugo mesto na republičkim takmičenjima – 1,5 bodova,
• osvojeno treće mesto na republičkim takmičenjima – 1 bod,
• osvojen plasman od trećeg do desetog mesta na međunarodnom ili republičkom takmičenju – 0,5 bodova.

Ukoliko studenti prve godine osnovnih studija prvog stepena imaju isti broj bodova, prednost ima student koji je postigao značajnije rezultate iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta na međunarodnim ili republičkim takmičenjima priznatim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije (kalendar takmičenja i smotri učenika).

Kod upisanih studija za obrazovne profile: diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer elektrotehnike i/ili računarstva, diplomirani inženjer za hemijsku tehnologiju, diplomirani inženjer/tehnolog zaštite bilja, diplomirani građevinski inženjer, diplomirani farmaceut, diplomirani pedagog, diplomirani defektolog, profesor matematike, profesor fizike, profesor engleskog jezika, profesor nemačkog jezika ili diplomirani inženjer za tehnologiju gume i plastike – prilikom rangiranja kandidata, studentima se dodeljuje 1 bod prilikom rangiranja, obzirom da se radi o deficitarnim zanimanjima.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po navedenim kriterijumima, s tim što kandidati iz osetljivih društvenih grupa imaju prednost.

Ukoliko na osnovu navedenih kriterijuma nije moguće utvrditi koji će kandidat imati prednost, prednost će utvrditi Komisija.

Stipendiju koju dodeljuje Opština Ruma ne može dobiti student kome je već dodeljena stipendija ili kredit po nekom drugom osnovu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je od 06.11.2017. godine do 21.11.2017. godine.
POSTUPAK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na ovaj Javni poziv, sa svim potrebnim obrascima, preuzima se u Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Ruma ili preko zvanične internet stranice Opštine – www.ruma.rs.
Prijave se podnose Komisiji za dodelu stipendija putem pisarnice Opštinske uprave opštine Ruma, lično ili poštom na adresu: Ruma, Orlovićeva 5.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.