Intervju

Načelnik GU za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Miroslav Jovanović

Efikasniji javni prevoz

По први пут у митровачкој локалној самоуправи сви послови који имају везе са саобраћајем, а у надлежности су Града, налазе са на jednom месту. У надлежности Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове од краја јула 2016. године су поред инспекцијских служби и комуналне полиције и јавни градски и приградски превоз, управљање јавним паркиралиштима, одржавање путева и улица, одржавање саобраћајне сигнализације, послови координације безбедности саобраћаја на нивоу Града, техничко регулисање саобраћаја, послови у вези такси превоза.
Како за М новине наводи вршилац дужности начелника ове управе Мирослав Јовановић, стварањем овакве управе препозната је важност самог саобраћаја и донета је одлука да се њиме управља стратешки са једног места.
– Пошто су побројани послови у вези са саобраћајем углавном комуналне делатности, новоформираној управи су поверене и остале комуналне делатности и надзор над њима који обављају инспекција и комунална полиција. Како се послови инспекције и комуналне полиције доста преклапају логично је да ове две службе буду у оквиру исте управе – наводи Јовановић.
Како је у питању нова управа, било је потребно усвојити низ правних аката којим је дефинисан сам рад управе и послова које ће управа обављати. Буџет ове управе за 2017. износи 215.317.000 динара.
– Од првог септембра стартовао је потпуно нов систем јавног превоза на територији Града тако да је углавном сва концентрација посла била усмерена ка подизању овог система, односно ка имплементацији Студије јавног градског и приградског превоза која је дефинисала нов систем. То су ствари које се голим оком не виде али изискују пуно времена. Ту пре свега мислим на дефинисање изгледа возних исправа, на дефинисање методологије обрачуна трошкова, на доношење правилника о тарифном систему, на организовање депоа карата, на организацију контроле превоза, на постављање саобраћајне сигнализације која је испратила нове трасе превоза и слично – каже Јовановић.
За јавни градски и приградски превоз у овогодишњем буџету града планирано је 63,3 милиона динара. Начелник Јовановић истиче да је добра страна новог система јавног превоза та што Град управља њиме, а то значи да Град одлучује о свим новинама и променама.
– У наредном периоду нам је циљ да сам превоз што више приближимо грађанима тако што ћемо кроз пропагандни материјал, а пре свега кроз постављање редова вожње на самим стајалиштима обавестити грађане о самим линијама и временима полазака. Такође, трудићемо се да што више приватних фирми увучемо у систем превоза и да спајањем превоза са индустријским зонама понудимо још једну погодност будућим инвеститорима тако што ћемо им понудити решење проблема доласка и одласка радника на посао. У овој години је планирано увођење информационог система којим ће се пратити кретање аутобуса и контролисати редовност полазака, а неки дугорочни циљ нам је да уз повећање квалитета превоза уредимо постојећа и изградимо што више нових аутобуских стајалишта – каже начелник и додаје да по први пут ученици средњих школа, њих 220, који долазе из социјално угрожених породица имају право на потпуно бесплатан превоз. Исто тако нпр. из Лаћарка аутобус у току дана полази 37 пута што је знатно увећање него у старом систему.

nacelnik Miroslav Jovanovic

Последњих неколико година Град Сремска Митровица спроводи пројекте саобраћајно – техничког уређења зона основних школа. После уређења неколико школа у самом граду, у Лаћарку и Мартинцима, последњи пројекат је урађен у зони школе у Кузмину.
Управа кроз Савет за безбедност саобраћаја има улогу да усклађује рад свих институција у граду које имају везе са саобраћајем (саобраћајна полиција, Сирмијум пут као управљач пута, основне и средње школе, удружења грађана и други) како би се повећала безбедност саобраћаја.
– Законски средства којима Савет управља се сливају у градски буџет из саобраћајних казни и ми смо дужни да их вратимо у повећање безбедности саобраћаја. Из тог разлога смо планирали да ова средства у 2017. години определимо за унапређење саобраћајног образовања, за наставак саобраћајног уређења зона основних школа, за едукацију наставног особља, за спровођење кампањи које ће бити усмерене пре свега на најугроженије категорије учесника у саобраћају, на техничко опремање саобраћајне полиције како би имали ефикаснији рад – објашњава Мирослав Јовановић.
С обзиром на то да део управе чине и инспекције и комунална полиција, питали смо начелника колико је задовољан радом ових служби.
– Установљен је проблем малог броја извршилаца у односу на законом прописане услове и у односу на друге градове и општине. По закону долази један комунални полицајац на 5.000 становника тако да би ми требали да имамо 17 комуналних полицајаца, уместо шест колико их је сада. У Граду Панчеву, који је пример добре праксе, ради шест саобраћајних инспектора и 14 комуналних инспектора, а код нас један саобраћајни, један комунални, два грађевинска инспектора и један инспектор за заштиту животне средине. С обзиром на забрану запошљавања у јавном сектору овај проблем је могуће решити једино новим начином рада где ће се координирати рад обе службе. Превасходни циљ нам је увођење софтвера за јединствено вођење предмета и контролу рада. Софтвер подразумева да се приликом подношења пријаве предмет отвара електронски а касније прослеђује надлежној инспекцијској служби. Овим би се пре свега решио проблем дуплирања посла између ове две службе, а и створила би се јединствена база података која би омогућила ефикасан преглед свих предмета и већу транспарентност рада са крајњим циљем повећања квалитета рада. Такође сам рад служби смо ускладили са новим Законом о инспекцијском надзору тако да се приказ контролних листа, односно самих налога за инспекцијски надзор налази и на званичном сајту Града. Како би све ове ствари заживеле предстоји нам модернизација инспекције и комуналне полиције пре свега у техничкој опремљености за рад – каже Јовановић.
На констатацију ауторке ових редова да грађанима ништа не значи да ли ће инспекцијске службе имати модерније софтере и јединствене базе података, већ да их занима да ли ће њихов проблем пријављен инспекцији или комуналној полицији бити решен, начелник каже да се залаже да ове службе буду ефикасније и доступније грађанима.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.