Aktuelno

SREMSKA MITROVICA

Ponovo tretiranje komaraca

Loši meteorološki uslovi ,velika količina padavina tokom maja i juna, za posledicu ima povećanu brojnost rečnih komaraca kako na teritoriji grada Sremske Mitrovice tako i na teritoriji cele Srbije. Razlog za relativno brzo povećanje brojnosti komaraca je ekstremno visok vodostaj Save i stvaranje vodenih akumulacija usled čestih kišnih perioda, što je idealan uslov za razvoj larvi komaraca.

Kako bi akcija tretiranja komaraca bila uspešna, neophodno je da desetak sati pre tretmana nema padavina, kao i par sati nakon tretmana, kao i da brzina vetra bude do 3m/s. Planirani avionski tretman suzbijanja odraslih formi komaraca će se izvršiti u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Sremska Mitrovica čija površina iznosi 76.153 hektara. Tretman sa zemlje podrazumeva tretiranje priobalja reke Save u Sremskoj Mitrovici sa posebnom pažnjom na ulice i lokalitete sa vegetacijom uz priobalje reke Save.

 

Dana 13.06.2023.godine izvršen je tretman zaprašivanja komaraca i to u vidu adulticidnog tretmana sa zemlje u površini od 200 ha i adulticidnog tretmana iz vazduha u površini od oko 3600 ha. Tretman zaprašivanja komaraca iz vazduha je izvršen na teritoriji grada Sremska Mitrovica uključujući sva naseljena mesta, a tretman sa zemlje je obavljen pretežno u delovima priobalja reke Save.

Dana 20.06.2023.godine u ranim jutarnjim časovima je izvršen tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Sremska Mitrovice, na lokalitetima: Sava – priobalje, Zasavica – III zona zaštite, Bosut, Sremska Mitrovica – močvarni deo kod mosta i to na površini od 250 ha.

 

U četvrtak, 22.06.2023. godine u periodu od 19:30 do 22:00 časova će se nastavlja akcija suzbijanja komaraca. Zaprašivanje komaraca će se obaviti na teritoriji grada Sremska Mitrovica , priobalje reke Save od Sremske Mitrovice do Bosuta, priobalje reke Save od Mačvanske Mitrovice do Zasavice, zelene površine na teritoriji grada Sremska Mitrovica i oko kanala i bara u vidu adulticidnog tretmana sa zemlje.

Ukoliko dođe do nepovoljnih vremenskih uslova, tretman će biti odložen.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.