20.06.2023.
Aktuelno

Kako je gradska administracija u drugoj polovini XIX i početkom XX veka uređivala svakodnevni život Mitrovčana i Sremaca ? (50)

„Strogo je zabranjeno pse u šetališta i parkove voditi“

Gradsko poglavarstvo u Mitrovici, koje je predstavljalo organ autonomne lokalne uprave posle 1881. godine izdavalo je proglase koji su sadržali sve bitne odluke vezane za svakodnevni život građana Mitrovice i okolnih naselja. Ove odluke objavljivane su u Proglasnim knjigama, pri čemu su strogo određena mesta njihovog obnarodovanja (Na sred pijace kod krsta, pred kućama pojedinih mitrovačkih građana, pred Kaznionom, na ćošku kod Kamenite ćuprije, na ćošku kod Zlatna bunara….). Proglasne knjige Gradske uprave u Mitrovici sačuvane su u Istorijskom arhivu „Srem“ i predstavljaju dragoceno izvorište podataka o istoriji Sremske Mitrovice, Srema i nekadašnjih država na ovim prostorima.

Strogo je zabranjeno pse u šetališta i parkove voditi

U Oglasu od 8. jula 1912. godine fondacija (zadužbina) Ervnika Čeha, bivšeg Velikog župana sremskog, kojom upravlja Gradsko poglavarstvo, poziva staratelje nad siročadima na području Mitrovice da podnseu molbe za pomoć ove zadužbine. Tekst najave oglasa na ćiriličnom i latiničnom pismu potpisao je gradonačelnik Teodor Vasilić. U samom oglasu, između ostalog stoji:
„Ja Ervin pl. Čeh Veliki župan županije sremske i grada Zemuna, Mitrovice, Karlovaca i Petrovaradina utemeljujem u spomen desetogodišnjice moga župovanja obdržavanje dana 25. lipnja 1896. kojom me je zgodom grad Mitrovica odlikovao začasnim građanstvom svojim, zakladu od 1000 kruna za siročad grada Mitrovice. Da bude za sva buduća vremena pravilo, kako se ima s tom i na što se ima zakladni dohodak upotrebiti, određujem sljedeće: 1) Zaklada nosi ime „Sirotinska zaklada Velikog župana Ervina pl. Čeha …. 3) Zakladom upravlja Gradsko poglavarstvo u Mitrovici a pohranjena je u gradskoj blagajni u Mitrovici 4) Godišnje kamate zakladne glavnice opredeljujem kao podporu jednom siročetu (bez roditelja ili bez otca) bez razlike spola, vjere i narodnosti, koje je siromašno, te dobroga ponašanja….5) Podporu tu podeljuje svake godine na predlog načelnika Gradsko zastupstvo u Mitrovici većinom glasova….. 6) Ako se koje godine ne nađe molitelj vriedan da mu se podpora podjeli, te se u takovom slučaju ne imaju kamate pribrajati glavnici, već će ih rečeno Gradsko zastupstvo na predlog gradonačelnika moći namjeniti inoj kojoj dobrotvornoj svrhi u području grada Mitrovice.“
Oglas mitrovačke srpske crkvene opštine broj 255 objavljen 15. jula 1912. godine odnosi se na zakazivanje javne prodaje 15 mermenih stolova i izdavanje lokala u zgradi Srpskog doma.
„Srpska pravoslavna crkvena opština u Mitrovici dana 1/14. jula ove godine u 3 sata posle podne, u školskom dvorištu prodavat će na javnoj dražbi 15 komada mramorni stolova a ujedno izdavati će na dražbu i dućanski lokal u Srpskom domu gde je bila radnja gospodina Jozefa Flajšmana, te se pozivaju svi reflektanti da na istu dražbu za sigurno doći izvolu. “
U Oglasu broj 256 od 15. jula 1912. godine zabranjuje se lepljenje plakata na krstovima u gradu Mitrovici.
„Strogo se zabranjuje razne plakate i proglase lepiti na krstove po gradu.“
Sličnog je sadržaja i Oglas broj 269 iz maja 1912. godine.
„Strogo je zabranjeno pse u šetališta i parkove voditi.“
Oglas broj 241 objavljen 5. jula 1912. godine obaveštava stanovnike Cigljarske ulice u Mitrovici da je zbog uvođenja javne eleketriče rasvete neophodno odstraniti neka stabla u ovoj ulici.
„Usljed uvedenja električne struje na rasvetu grada od potrebe je da se odstrane neka drva uz kuće u Cigljarskoj ulici, odnosno da se ta drva oklaštre. O tome se pučanstvo obavješćuje time da će se radnja izvesti dati po gradskim težacima.“
Proglas broj 70 od 24. maja 1912. godine odnosi se na javnu prodaju zaplenjene šivaće mašine radi naplate novčanog duga.
„ Dana 31.maj tekuće godine u 9 sati pre podne prodavaće se jedna zaplenjena šivaća mašina radi dužnika Savi Kojiću – 10 kruna i Mariji Košutić – 52 krune.“
Oglas Kraljevskog redarstvenog povereništva za grad Mitrovicu od 13. juna 1912. godine predstavlja naredbu u vezi posedovanja, nošenja i prometa naouružanjem. U naredbi se jasno propisuju uslovi za posedovanje, nošenje i trgovinu naoružanjem i propisuju odgovarajuće sankcije za prekršioce.
„1) Svaki posjednik budi kakve vrste stieljnog oružja i predmeta strijeljivnih (barut, gotovi naboji i sl.) dužan je u roku od tri dana nakon proglasa ove naredbe prijaviti Kraljevskom ovom povereništvu. Dužnost prijave strijeljnog oružja i strijeljiva proteže se i na obrtnike i trgovce, koji takovo oružje i predmete strijeljive prave ili s njima trguju. 2) Svaka osoba koja bi nakon izmaka roka od tri dana poslije proglasa ove naredbe došla ma koji način u posjed oružja i strijeljiva, ima za isto bez odvlake a najkasnije u roku od 24 sata nabaviti dozvolu za posjed oružja i strijeljiva. 3) Na nošenje oružja ovlašten je onaj koji je proviđen dozvolom za posjed oružja i osim toga oružnim listom ili lovnom kartom. 4) Stranke kojima je dozvoljen posijed oružja ili strijeljiva, ne smiju isto kojoj trećoj osobi ustupiti. 5) U neovlaštenom posjedu pronađeni predmeti imadu se zapljeniti.“
Na fotografiji: Zaglavlje oglasa – naredbe o posedovanju, nošenji u prometu oružja iz juna 1912. godine.

Pripremio: D. Mostarlić

 

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.