11.05.2023.
Ekonomija

SEDNICA SO IRIG - PRVI REBALANS BUDŽETA 

Povećan budžet za 532,8 miliona dinara      

Odbornici SO Irig su usvojili prvi rebalans ovogodišnjeg opštinskog budžeta na sednici održanoj 27. aprila.

Ovim rebalansom se prihodi i primanja usklađuju sa rashodima i izdacima na višem  nivou u iznosu od 747.769.290 dinara  budžetskih prihoda i rashoda i iz dodatnih izvora  u iznosu od 517.214.269 dinara.

– Razlozi rebalansa proizilaze iz potrebe preraspodele sredstava, planiranja novih investicionih projekata koji nisu predviđeni odlukom o budžetu, kao i korekcije rasporeda neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina, kaže Mirjana Babić, šef Odeljenja za finansije i budžet.

Tako su ukupno planirana sredstva prvim rebalansom budžeta za 532.832.611 dinara veća  u odnosu na odluku o budžetu opštine za ovu koja je usvojena u decembru prošle godine.

Ukupno planirani prihodi i primanja i rashodi budžeta sada iznose  1.264.983.559 dinara.

Planirani ukupni prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke iznose 221 milion dinara, od čega je prihod od  poreza na zarade planiran  u iznosu od 171 milion.

Od poreza na imovinu u ovoj godini je planiran prihod od 184,2 miliona dinara, a od transfera od drugih nivoa vlasti 596,6 miliona dinara.

Ta sredstva se odnose na rehabilitaciju ulica u naseljenim mestima u opštini, izgradnju saobraćajnice u Novoj banji u Vrdniku, izradu  tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije otpadnih voda u Jasku i Maloj Remeti, video  nadzor javnih objekata,projekat pošumljavanja, projekat nabavke i rekonstrukcije kotlarnice za grejanje u objektu OŠ „Dositej Obradović“ u Neradinu, te  nabavku kotlova  na prirodni gas ili biomasu u cilju smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora na teritoriji opštine Irig.

Predsednik Opštine Tihomir Stojaković ističe da će ove godine po prvi put dobiti više sredstava nego što je njihov budžet.

– Gledajući širu sliku, u perspektivi imamo još dosta sredstava koje treba da dobijemo, tako da će ta sredstva sigurno premašiti naš budžet, što znači da nas uskoro očekuje novi rebalans, kaže Stojaković.

Od 520 miliona koji su bili u rebalansu, 375 miliona dinara se odnosi na sredstva dobijena za asfaltiranje ulica u iriškoj opštini, kao i na izgradnju novih puteva u Novoj banji u Vrdniku.

– Mi smo faktički dobili 475 miliona – 375 miliona je u ovoj godini, a 100 miliona u narednoj, koje sigurno dobijamo za nastavak  tih započetih radova. Ugovori za isplatu eksproprisanih parcela u Novoj banji su završeni i za to treba da isplatimo 150 miliona dinara. To se radi u skladu sa Master planom razvoja turizma Fruške gore za područje iriške opštine, rekao je Tihomir Stojaković.

On je dodao da je u rebalansu određeno i 50 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije: za projektovanje novog puta između Iriga i Vrdnika, gde će biti i pešačko-biciklistička staza i osvetljenje. Reč je  o šest kilometara puta širine  šest metara, kao i  za projektovanje fasada zgrada. Radiće se i  projekat za park u centru Iriga i projektovanje ulica, tačnije zatvaranje nekih delova ulica koje će dobiti trgove, te projektna

dokumentacija za  rekonstrukciju Doma kulture u Irigu.

S. Džakula

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.