07.11.2019.
Ekonomija

SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Dobra realizacija budžeta i drugi rebalans

Drugi rebalans opštinskog budžeta odbornici SO Ruma su usvojili na 26. skupštinskoj sednici, koja je održana 1. novembra. Po obrazloženju Marijane Kolondžije, šefice Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu, ovim rebalansom se prihodi i primanja usklađuju sa rashodima i izdacima na višem nivou, odnosno za 4.185.428 dinara budžetskih prihoda i rashoda, dok se prihodi i rashodi iz dodatnih izvora, usklađuju na nižem nivou za oko 6,2 miliona, odnosno drugim rebalansom se kompletan budžet umanjuje za 1,9 miliona dinara.

Prvi razlog rebalansa je izmena Zakona o budžetskom sistemu, u članu koji se odnosi na povećanje plata u jedinicima lokalne samouprave i to: u ustanovama kulture za 10 procenata, predškolskih ustanova i ustanova socijalne zaštite za devet i kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za osam procenata. Povećanje plata u ovim kategorijama će se vršiti počev od plate za novembar ove godine, što znači da će po ovom osnovu, sve lokalne samouprave u Srbiji morati da rade rebalanse budžeta.

Drugi razlog je vezan za zaključak Vlade Srbije, da se zaposlenima koji rade u predškolskim ustanovama, isplati jednokratna novčana pomoć u neto iznosu od 5.000 dinara. Ova jednokratna isplata se vrši iz budžeta lokalnih samouprava.

– Jedan od razloga za rebalans je bila i potreba otvaranja nove aproprijacije vezane za projekat „Vojni kompleks Klub vojske Srbije“ i za to je opredeljeno 10 miliona dinara. Isto tako je iskazana i potreba da se izmene pojedine aproprijacije, kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje Opštine – pojasnila je razloge rebalansa Marijana Kolondžija.

Sagledavajući izmene u prethodnoj odluci o budžetu, predloženi obim budžetskih sredstava iznosi 2.096.435.780 dinara, a predloženi obim sredstava iz dodatnih izvora je 53,8 miliona dinara.

Govoreći o rebalansu, Nenad Borović odbornik SNS je ukazao da je posebno važno što se povećavaju planirana sredstva od prihoda od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, što ukazuje na očekivanja da će biti još investicija i novih radnih mesta.

– Dobro je istaći i da se u oblasti zdravstva planira povećanje sredstava za tri miliona, iako Dom zdravlja više nije u ingerencijama lokalne samouprave, a posebno treba istaći podatak da rumska Opština u potpunosti finansira izgradnju nove kotlarnice sa 120 miliona dinara, što retko koja samouprava može – rekao je Borović.

Na ovoj sednici druga bitne tačka je bila vezana za realizaciju ovogodišnjeg budžeta za devet meseci i tu su pokazatelji izuzetno zadovoljavajući. Naime, zaključno sa septembrom, ukupni prihodi i primanja u opštinskom budžetu su iznosili 1,388 milijardi dinara, odnosno 64,56 procenta od planiranih sredstava. Ova cifra objedinjuje tekuće prihode od skoro 1,3 milijarde dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine u visini od 23,2 miliona, prihode iz ostalih izvora budžetskih korisnika od 16,6 miliona i prenetih i neutrošenih sredstava u visini 49,3 miliona dinara.

– Po strukturi, najviše je prihoda od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 581,5 miliona dinara, transferi sa drugih nivoa vlasti su bili 287,6 miliona a prihodi od poreza na imovinu 234,4 miliona dinara. Najviše sredstava, sa druge strane, je utrošeno na realizaciju programa opšte usluge lokalne samouprave, potom program organizacije saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, i predškolsko vaspitanje i obrazovanje. U ovom periodu nije bilo zaduživanja lokalne samouprave – rekla je odbornicima Marijana Kolondžija.

U istom periodu rashodi su dostigli cifru od oko 1,2 milijarde dinara, što je 55,4 odsto u odnosu na plan. Govoreći o izvršenju budžeta, odbornik Nenad Borović je izrazio zadovoljstvo visokim stepenom ostvarenja opštinskog budžeta, ali i dobrom dinamikom mesečnog punjenja, koja ukazuje da će i ove godine biti realizovano preko dve milijarde prihoda u budžet.

– Najbolje je to što kod realizacije prihoda od poreza na zarade imamo 72 procenta od plana, što je za 62 miliona više nego prošle godine za isti period, kada smo imali rekordno izvršenje budžeta. Dobro je i da su se rashodi držali pod kontrolom, te da su ispoštovani principi pravednosti i transparentnosti – rekao je Nenad Borović.

– Rebalans i realizacija budžeta su pokazali da se u rumskoj opštini nastavlja trend uspešnog budžetskog poslovanja. Izveštaj nam daje za pravo da očekujemo dobru realizaciju i da smo dobro planirali budžet. Ostaje nam još tri meseca intenzivnog punjenja budžeta, pre svega po osnovu uplata poreza na zarade. Jako je bitno da ti izvori, iz kojih se puni budžet, garantuju dugoročnu stabilnost, a to su porezi na zarade i dohodak, potom transferi, što govori da vodimo proaktivnu politiku prema višim organima vlasti i da smo za rumsku opštinu značajna sredstva, dobili za realizaciju infrastrukturnih projekata. Kod rebalansa treba istaći da do njega dolazi više zbog mera koje je donela Vlada Srbije, vezano za povećanje zarada i isplate jednokratne pomoći za predškolske ustanove, ali je tu i nova pozicija za kupovinu Doma vojske (Dom JNA) i što brže njeno popravljanje – rekao je Stevan Kovačević, predsednik SO Ruma.

Na ovoj sednici je doneta i odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije Hrtkovaca, kao i izmene i dopune odluke o dodeli stipendija, nagrada i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije rumske opštine.

Imenovan je i Opštinski savet roditelja. U okviru izbora i imenovanja, razrešena je, na lični zahtev, v.d. direktorka Turističke organizacije Mirjana Vujasinović, dok je za v.d. direktorku imenovana Tatjana Došen.

Na početku ove sednice Stevan Kovačević je informisao da je došlo i do izmena u odborničkim grupama. Naime, Nenad Borović je napustio odborničku grupu DS i prešao u redove SNS odbornika, Goran Savatić je napustio odborničku grupu DS i postao samostalan odbornik.  Novoformirana je grupa DS i samostalni odbornici, koju čine Boris Šikić i Milan Lukić, i Jelena Arsenović (DS).

S. Džakula

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.