25.04.2018.
Aktuelno

Sremska Mitrovica

Počinje upis u predškolske ustanove

Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica obaveštava roditelje da upis dece u predškolsku ustanovu za školsku 2018/2019. godinu počinje 3. maja 2018 godine i traje do 31. maja.

Upis će se odvijati:
– u objektu „Zvezdica za područje Grada Sremska Mitrovica, u intervalu od 8 do 14 časova, svakim radnim danom;
– u objektu „Lane“ u Mačvanskoj Mitrovici, u intervalu od 11 do 13 časova, svakim radnim danom;
– u objektu „Čuperak“ u Laćarku, u intervalu od 11 do 13 časova, svakim radnim danom.

Za upis je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (i original na uvid);
– zdravstvenu knjižicu deteta (na uvid);
– rešenje Centra za socijalni rad da porodica prima socijalnu pomoć ili potvrda da porodica ostvaruje neki oblik socijalne zaštite;
– potvrdu ili rešenje da je dete bez roditeljskog staranja smešteno u hraniteljsku porodicu;
– fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih (i original na uvid) za svu decu kao dokaz da je dete treće ili četvrto po redu rođenja u porodici;
– za decu sa smetnjama u razvoju mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, ili lekarsku dokumentaciju;
– za decu iz porodica gde je drugo dete teško obolelo ili sa smetnjama u psihofizičkkom rastu i razvoju dostaviti mišljenje interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu ili lekarsku dokumentaciju;
– za samohrane roditelje umrlicu bračnog druga ili izvod iz matične knjige rođenih, pravosnažno sudsko rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog prava;
– za ratne vojne invalide rešenja o potvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida;
– za studente, potvrda o statusu redovnog studenta;
– za izbegla i prognana lica, potvrda o statusu raseljenog ili prognanog lica;
– potvrde o zaposlenosti roditelja.

Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica moli roditelje da blagovremeno izvrše upis dece za školsku 2018/2019. godinu.
v.d. načelnik
Ilija Nedić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.