15.03.2018.
Kolumna: Izvestan pogled

Izvestan pogled

Presuda

Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici izrekao je prvostepenu presudu po kojoj se Opšta bolnica obavezuje da na ime naknade isplati tužiocima (Banjac Nadi, Banjac Rajku i Aleksandri Trbojević) nematerijalnu štetu u iznosu od pola miliona dinara, na ime duševnih bolova zbog smrti člana porodice zbog neadekvatnog lečenja, plus troškovi parničkog postupka M novine su o ovoj tužbi i samom početku parnice u više navrata pisale. Ova presuda još nije pravosnažna pošto je dozvoljena žalba Apelacionom sudu, mada je teško očekivati da će apelacija nešto bitnije (ako će uopšte bilo šta, to jest) izmeniti u konačnoj presudi po ovom predmetu. No ostavimo Sudu da kaže svoju zadnju reč.
Ono po čemu ova (prvostepena) presuda zaslužuje našu pažnju, svakako nije visina kazne. U pitanju je nešto mnogo važnije. To je odnos javnosti i društva uopšte o lekarskoj grešci i profesionalnom nemaru u ovoj važnoj oblasti. Iz nekog nejasnog razloga, lekari su do sada dugo vremena bili profesija zaštićena kao beli medvedi. Lekarski nemar ne retko je mnoge koštao glave i oko toga se u javnosti nije dizala neka naročita buka. Ljudi su nekako na „doktore“ gledali kao na bogove, a bogovima se ne sudi. Na žalost mnogi lekari su nekritično sami sebe prihvatili kao bogom, dane i koje ovde zabeležen slučaj nekoga ko je priznao krivicu koja je nekog pacijenta koštala života.
Na ovom suđenju, desilo se i nešto do sada neuobičajeno i nezabeleženo u praksi: jedan lekar je otvoreno prozvao svoje kolege, optuživši ih za ošljarsko i neprofesionalno lečenje. Kako god, čovek čija je smrt razlog za tužbu (Dragutin Banjac), možda bi danas bio živ da nije lečen neadekvatno. To je mnogo važnije od pola miliona kazne koliko Bolnica treba da plati po prvostepenoj presudi. Njegova ćerka Aleksandra Trbojević, koja se u ovom sudskom predmetu našla kao jedna od oštećenih, kaže da jedva čeka pravosnažnu presudu, ali ne zbog naplate štete. Kad presuda bude pravosnažna i ako zakon ostane na njenoj strani. Ona želi da postavi Bolnici pitanje, šta će konkretno biti preduzeto protiv nesavesnih lekara.
A nešto bi moralo. Nisu ni lekari svete krave?

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.