27.07.2017.
Intervju

Danica Nedić, v.d. direktora JP „Srem-gas“

Imamo razumevanja za male potrošače

Na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica 31. maja odbornici su usvojili odluku o raspodeli dobiti JP „Srem-gas“. Neto dobit ovog javnog preduzeća za 2016. godinu iznosila je 17.134.353 dinara, od čega će polovina sredstava biti uplaćena osnivaču, Gradu Sremska Mitrovica, a druga polovina biće raspoređena u rezerve preduzeća.
Kako navodi Danica Nedić, vršilac dužnosti direktora JP „Srem-gas“, koja se od 20. januara nalazi na čelu ovog preduzeća, prošlogodišnja dobit preduzeća je velika jer je „Srem-gas“ prošle godine menjao dobavljača gasa, te je zbog niže cene bilo i više korisnika koji su se grejali na gas.
– Od 1. jula do 31. decembra prošle godine imali smo zaključen ugovor sa El gasom. Uspeli smo na tržištu da pronađemo određene količine koje su zadovoljavale u tom trenutku naše potrebe i zbog toga smo imali povoljniju cenu gasa, što je rezultiralo da dobit bude ovakva kakva jeste. Zima je bila prilično duga, a cena gasa je uslovila da se veliki broj potrošača koji su se prethodnih godina isključili ponovo priključe i koriste gas za grejanje. Tako je prošle godine zaključeno 68 ugovora, ali to ne znači 68 tipskih priključaka, jer se jedan ugovor pravi za jedan grupni priključak kod kolektivnog stanovanja, a oni se dalje protokolima raspoređuju na zasebne vlasnike. Tako da je više potrošača od ugovora. Od početka godine do 12. jula je sklopljeno 43 ugovora. Sada smo na polovini sezone izgradnje priključaka i verovatno će biti i bolji odziv s obzirom na prošlogodišnju cenu gasa – navodi Danica Nedić.
Međutim, kako povoljniji snabdevač više nije imao potrebne količine gasa, od 1. januara „Srem-gas“ gasom snabdeva „Srbijagas“, te je došlo i do povećanje cene ovog energenta. Trenutna cena gasa za grupu kupaca male potrošnje (domaćinstva i ostali mali potrošači) iznosi 33,15 dinara, u odnosu na prošlogodišnjih decembarskih 29,76 dinara po kubiku, dok je za druge kategorije potrošača na javnom snabdevanju, cena od 30,13 do 30,82 dinara po kubiku. Iskazane cene su bez PDV-a.
Direktorka navodi da je korisnici u najvećem delu redovno izmiruju svoje obaveze na vreme, naplata se kreće između 80 i 90 odsto, a tokom zimskih meseci, kada su računi za gas veći, postoji mogućnost i reprograma.
– Penzioneri su nam najredovnije platiše. Osetljiviji smo prema malim potrošačima, imamo razumevanja za fizička lica, dok smo prema pravnim licima rigorozniji. Smatramo da ukoliko se neko opredelio da posluje i da koristi naš energent bilo za grejanje, bilo za proizvodnju, treba redovno i da izmiruje svoje obaveze. Postoje sredstva obezbeđenja koja su nam pravna lica dostavila i uvek možemo to da iskoristimo. Kod fizičkih lica smo napravili i mogućnost reprograma računa, pa se 70 odsto računa plaća po dostavljanju, a 30 odsto nakon šest meseci. To je poslovna politika preduzeća, da se domaćinstvima omogući da lakše izmire svoje obaveze. S obzirom na pozitivno poslovanje, finansijski smo u mogućnosti da izađemo u susret građanima, da lakše otplate račune zimske potrošnje. Isključenja i opominjanje stanovništva vršimo u letnjem periodu, jer nije humano ljude isključiti usred grejne sezone – kaže Danica Nedić.
JP „Sregas“ gas distribuira na teritoriji Sremske Mitrovice, Laćarka, Jarka, Šašinaca, Mačvanske Mitrovice, Salaša Noćajskog i Noćaja. U narednom petogodišnjem periodu planira da završi gasifikaciju sela zapadnog dela grada, Kuzmina i Martinaca, i da pređe na gasifikaciju drugih mesta gde se proceni da postoji zainteresovanost građana i privrednika za priključenje na distributivnu gasnu mrežu.
– Zaključili smo ugovor za projekat i trenutno naša tehnička služba priprema idejno rešenje projekta gasifikacije Martinaca i Kuzmina. Dinamika radova zavisi i od Srbija gasa, jer smo se opredelili da oni urade magistralni gasovod, a da se mi priključimo na njega. Naše je da izvršimo gasifikaciju naseljenih mesta, da mogu da se priključe, da priključak bude pristupačan, a ukoliko gas bude povoljan postojaće veći odziv. Zainteresovana su starija domaćinstva, manji poljoprivredni i privrednici, škole, ambulante, zgrade mesnih zajednica. Cena priključka se kreće od 48.138 do 63.626 dinara, bez PDV-a, u zavisnosti od toga da li se priključak izvodi tokom izgradnje mreže ili naknadno. Postoji mogućnost plaćanja na šest ili 12 rata. Preduzeće je zato i osnovano da se izađe što više građanima u susret. Mi poštujemo on što jesmo, servis građana – napominje Danica Nedić.
U letnjem periodu radnici ovog preduzeća vrše kontrolu distributivnu mreže, unutrašnjih gasnih instalacija, kućnih merno regulacionih setova, vrše redovno baždarenje merača na svakih pet godina.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.