19.05.2017.
Intervju

Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici nakon tri godine ponovo dobija akreditaciju

Bolnica sa akreditacijom: Lečenje po svetskim standardima

Akreditacija znači da imate licencu za rad, a to predstavlja po-štovanje određenih procedura i sigurnost za pacijente, kaže direk-tor Bolnice dr Živko Vrcelj

Prema nezvaničnim saznanjima M novina, Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici, ponovo će, nakon tri godine rada bez ove licence, dobiti akreditaciju. Mitrovačka Bolnica je akreditaciju izgubila za vreme dok je direktor bio dr Miroslav Kendrišić, a u tom periodu zabele-ženi su brojni propusti u lečenju pacijenata, ne retko i sa smrtnim slučajevima.
Aktuelni direktor Bolnice dr Živko Vrcelj, za naš list kaže, da još uvek ne može da potvrdi naše nezvanično saznanje, ali da se s razlogom nada da akreditacija neće mimoići, ovu jedinu medicinsku ustanovu tog tipa u Sremu.

– S obzirom da je situacija i u administrativnom i u tehničkom smi-slu bila prilično zapuštena, kao što i sami znate, uspeli smo da pre-duzmemo sve što je neophodno kako bi ocenjivači mpogli da daju pozi-tiv nu ocenu na spremnost Bolnice za akreditaciju. Akreditacija je ve-oma važna stvar za nas, kako za rad medicinskih radnika, tako posebno za pacijente. Njome se uređuju određene stručne procedure, tako da se lečenje odvija po svetskim standardima – objašnjava dr Vrcelj.

Podsećanja radi, dr Živko Vrcelj je na čelo mitrovačke Bolnice do-šao avgusta prošle godine i tamo je zatekao opšti javašluk u radu ta-dašnjeg rukovodstva. Zloupotrebe prilikom javnih nabavki, nepošto-vanje proceduralnih stvari, medicinski aparati u kvaru, nepotizam, korupcija, pa i krajnji nemar u lećenju pacijenata, zbog čega su zabele-ženi i smrtni slučajevi zbog kojih se vode sudski postupci…Što se ti-če same akreditacije, koja je istekla još 2014. godine, na tom polju nije rađeno ništa iako su sredstva bila obezbeđena od strane Pokrajine.
Dr Živko Vrcelj pojašnjava:

– Radi se o milionskim iznosima, a ukoliko se sredstva ne upotrebe u datom roku, ta sredstva koja su dobijena za određene namene, moraju da se vrate uz kamatu. Ja sam došao u avgustu 2016. godine, a akreditacija je trebala da bude završena do oktobra iste godine. S obzirom da se to krilo od mene, jedva sam uspeo da se upoznam sa problematikom. Pošto ništa nije rađeno na poslovima oko pripreme za akreditaciju, umalo da izgubimo ta sredstva. Jedva sam uspeo da ta sredstva vratim nazad i uradim akreditaciju u poslednjem momentu.

Te 2016. godine održani su i pokrajinski izbori, pa je u sadejstvu sa vlastima Bojana Pajtića došlo do enormnog prekoračenja u trošenju sredstava, zbog čega je stvoren ogroman dug. Iako je bivši direktor dr Miroslav Kendrišić tvrdio da Bolnica posluje pozitivno, njen dug je narastao na čitavih 80 miliona dinara. Nije pomoglo ni to što je Grad Sremska Mitrovica pružao finansijsku pomoć.

Zahvaljujući direktoru dr Živku Vrcelju, dug je u poslednjih godinu dana značajno smanjen, a urađeni su značajni pomaci radi dobijanja akreditacije. Značajno je uređen bolnički prijem, ali su poboljšani uslovi rada i na drugim odeljenjima. Mitrovačka Bolnica je danas me-đu srednje opremljenim bolnicama u Srbiji. Za razliku od vremena ka-da je bila na zlom glasu, situacija se znatno popravila. A kada mini-starstvo odobri popunu medicinskim radnicima i dodatnim aparati-ma, akreditacija koja se očekuje, daće svoj doprinos u punom iznosu.

– Očekujemo s punim pravom da dobijemo akreditaciju. Ona se dodeljuje na jednu, tri i sedam godina, a mi se nadamo da ćemo dobiti maksimalnu dužinu važenje akreditacije – kaže direktor Opšte bolnice u Srem-skoj Mitrovici dr Živko Vrcelj.

V. Ćosić

Saplitanje u „žutom“ mravinjaku

Novi direktor Bolnice dr Živko Vrcelj nije po prirodi osvetoljubiv čovek i iako ga je na to radno mesto postavio SNS, nije partijski ostrašćen. Politika je za njega jedno, a struka drugo. Mislio je da će kao čovek otvorenog srca dobro sarađivati i sa onima iz „žute“ stran-ke, tim pre što nikoga nije smenio sa rukovodećeg mesta. Ali, ne lezi vraže: otkako je stupio na funkciju, počeli su napadi, podmetačine i opstrukcije od strane onih iz bivšeg rukovodstva. Napujdavani su po-jedinci da se bune po sindikalnoj liniji i to za stvari koje traju godi-nama, posebno na praksu kršenja zakona iz radnog odnosa, a koju su uve-li „žuti“. Išlo se čak dotle da su se prebrojavali i komadi mesa u ob rocima pacijenata, a priča se da su pojedini „žuti aktivisti“ bili za-duženi da vade meso iz porcija ne bi li izazvali nezadovoljstvo pacije-nata. Međutim, sudeći po knjizi utisaka, nije bilo ni jedne primedbe na rad kuhinje i kvalitet bolničkih porcija.

Lekar optužio sestru zbog svog rada

Jedna od brojnih brljotina bivšeg rukovodstva na koje je u svom radu naišao aktuelni direktor dr Živko Vrcelj, odnosi se i na enormne na-rudžbine materijala, koje mogu da podmire potrebe za više od naredne decenije. U pitanju su milionske sume, a kada je dr Živko Vrcelj tra-žio za to objašnjenje od tadašnjeg načelnika ORL dr Miroslava Ken-drišića, odgovor je bio da je to uradila medicinska sestra. Kada je Vrcelj pitao ko je načelnikm ORL, da li doktor ili medicinska sred-stva, nije dobio smislen odgovor. Sirota medicinska sestra, zamalo da dobije infarkt.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.