02.04.2017.
Aktuelno

Svetski dan autizma

Srušimo barijere

Danas se obeležava Svetski dan osoba sa autizmom, prema rezoluciji koju je donela Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine. Ovogodišnja kampanja fokusira se na pristupačnost, i nosi slogan „Srušimo barijere, za autizam zajedno: Hajde da izgradimo pristupačno društvo“.
Prema statistici organizacije Autizam Evrope, autizam pogađa jednu u 100 osoba, što znači da u Evropi trenutno živi pet miliona osoba sa autizmom. U Srbiji ne postoje tačni podaci o broju osoba sa autizmom, niti postoji Nacionalni registar.
Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, osobe sa autizmom i njihove porodice i dalje misle da javnost ovo stanje ne razume. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške, koji otežavaju uključivanje osoba sa autizmom u društvo. Tako se osobe sa autizmom često u velikoj meri suočavaju sa problemom pristupačnosti, sa izolacijom u svojim lokalnim zajednicama, kao i u društvu u celini, što pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.
Od izuzetne je važnosti da donosioci odluka, kao i društvo u celini, imaju veće znanje o autizmu i da čine sve u smeru uklanjanja postojećih prepreka koje sprečavaju punu inkluziju i učešće osoba sa autizmomu društvu.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.