Kolumna: Izvestan pogled

Dernek na „Oluji“

Na poslednjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, odbornika opozicije Dra­ga­na Mi­lo­še­vi­ća je za­ni­ma­lo ko je od­go­vo­ran za or­ga­ni­za­ci­ju Mi­ni gi­ta­ri­ja­de 5. av­gu­sta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci na Dan se­ća­nja na 250.000 prog­na­nih Sr­ba iz Re­pu­bli­ke Srp­ske Kra­ji­ne.
– Mi­tro­vi­ca je bi­la do­ma­ćin Mi­ni gi­ta­ri­ja­de sa još šest gra­do­va u Sr­bi­ji, ali ni­jed­nom od tih šest gra­do­va ni­je pa­lo na pa­met da tu ma­ni­fe­sta­ci­ju or­ga­ni­zu­ju baš 5. av­gu­sta, ka­da se u Sr­bi­ji obe­le­ža­va Dan se­ća­nja. Oči­gled­no je da je ne­ko u Sr­bi­ji po­me­šao pro­sla­vu Da­na po­be­de i obe­le­ža­va­nje Da­na se­ća­nja. Ne mo­gu da ve­ru­jem da vaš ma­njin­ski part­ner mo­že da vas na­vu­če na ova­ko ta­nak led – po­ru­čio je Mi­lo­še­vić mitrovačkim naprednjacima.
Desilo se šta se desilo. Dok je Srbija tugovala, neki su i dernečili.
Što se tzv. manjinskih partnera tiče, Milošević je mislio na predstavnike mitrovačkih Hrvata. Tačnije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) iz Sremske Mitrovice, koji su na izbore išli sa Kendrišićevom i Lemajićevom Demokratskom strankom u Sremskoj Mitrovici. A DS, uprkos zabrani od strane Bojana Pajtića, iz sve snage, do poslednje stavke u budžetu, podržava vladajuću Srpsku naprednu stranku. Kojoj uzgred ta podrška i ne treba.
Međutim, nije sve baš tako, iako bi Lemajiću i njegovim satelitima verovatno odgovaralo da teraju sprdnju sa naprednjačkim rodoljubljem.
Mala gitarijada, kao predigra Zaječarske gitarijade, održana je u režiji Kancelarije za mlade, čiji je koordinator Lemajićev poslušnik Nenad Radmanović. Dotični Radmanović s ponosom veli da gitarijada Sremsku Mitrovicu nije koštala ni dinara, što verovatno smatra za pozitivno, s obzirom na sveopštu krizu i skupoću. Mada bi ovaj istoričar u pokušaju trebao znati da nije lepo dernečiti na dan kad se u Srbiji drže
parastosi.
Predstavnik DSHV Andrej Španović, koga Milošević akcentuje kao „manjinskog partnera“ u naprednjačkoj vlasti, verovatno se povezuje sa Radmanovićem, jer se ovaj (Radmanović) nalazi na platnom spisku Centra za kulturu Sirmijumart. Gde je Španović do pre tri godine bio direktor. Što je sve skupa pod kontrolom funkcionera DS Nenada Lemajića. Španović kaže da DSHV nema nikakve veze sa organizovanjem mitrovačke gitarijade na godišnjicu „Oluje“. Mada je mnogom mitrovačkom Hrvatu zaigralo od radosti srce u grudima na dan kada je pao Knin. Ali, svako svome jatu hrli.
Ono što se desilo u Mitrovici, teško da ima veze sa nečijom namerom. Ali svakako ima veze sa ošljarenjem i glupošću. Ali tako to biva u društvu gde se bašibozuk i polusvet bave javnim poslovima. Svašta nas je već snašlo, a pitanje je šta će nas tek snaći.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.